IMG_2654

23.336 maal neen aan een parking onder het Vossenplein!

Deze donderdag 18 december, vertrok een stoet van ongeveer 150 mensen met fanfare op kop van het Vossenplein en het Rouppeplein om de Koning van de Brol, vertegenwoordiger van de Marollen, te vergezellen tot aan het stadhuis van Brussel. Daar hebben ze een lijst van 23.336 handtekeningen, ingezameld in 22 dagen, onder de petitie “Geen parking onder het Vossenplein” afgegeven samen met een brief van het Marollen-Platform aan het College van burgemeester en Schepenen. We publiceren deze brief hieronder.
De Koning van de brol is ervan overtuigd : da zotte project zal nie pakken!

Ten aanzien van de Hr Yvan Mayeur, Burgemeester,
van Mevr Els Ampe, Schepen van Mobiliteit,
van Mevr Marion Lemesre, Schepen van Tewerkstelling, Economie, Opleiding, Handel en het Parkeerplan
van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen

Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel

Brussel, 18 december 2014

Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw de Schepen van mobiliteit,
Mevrouw de Schepen van handel
Mevrouwen en Heren van het College,

Zoals U weet lanceerden we op 25 november een petitie om ons te verzetten tegen het project van de bouw van een parking onder het Vossenplein in het kader van het nieuwe mobiliteitsplan van de Stad Brussel. Deze petitie kende een groot succes, zowel op internet als op de papieren versie die in de Marollen circuleerde.

We hadden zo verder kunnen gaan tot het project in de fase van het openbaar onderzoek zou komen, maar we verkozen deze petitie af te sluiten op 16 december, exact drie weken nadat ze gelanceerd werd, opdat het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brussel er zonder dralen mee zou rekening kunnen houden.

Na 22 dagen, ondertekenden 23.336 mensen (14.207 via Internet en 9.129 op papier) : 8.618 bewoners van Brussel-stad, 7.757 van de andere gemeenten in de regio Brussel, 4.231 burgers uit andere regio’s van België en 2.730 burgers die in het buitenland leven.

In bijlage van deze brief, zal u de tekst van de petitie vinden, de lijst van ondertekenaars, en ook de commentaren die de ondertekenaars via Internet achterlieten en die U zullen inlichten over hun motivaties.

Eveneens op 25 november, gelijktijdig aan de lancering van deze petitie, verenigden talrijke bewoners, handelaars, marchands en verenigingen uit onze wijk zich in het Marollen Platform.

Het is in naam van dit platform en de 23.336 ondertekenaars van de petitie dat we U vragen om vandaag definitief een punt te zetten achter het project voor de bouw van een ondergrondse parking onder het Vossenplein, een project dat noch de problemen van mobiliteit, noch die van het parkeren in de Marollen zou kunnen oplossen. Integendeel, deze parking en de werken die ermee gepaard zouden gaan, zouden onherstelbare schade aanrichten aan de specifieke economische en sociologische evenwichten in onze wijk en ook aan de rust van de bewoners. Wij zijn gehecht aan het volkse karakter van onze wijk, aan zijn vlooienmarkt en aan de economie die intens met elkaar verbonden zijn. En we zijn vastberaden om ze te verdedigen tegen elke project die hieraan schade zou kunnen toebrengen.

Natuurlijk kennen de Marollen problemen van mobiliteit en parkeren, zoals dat het geval is in vele wijken van Brussel. Als het de bedoeling is van de Stad Brussel om deze problemen op te lossen, zijn er vele andere mogelijkheden die onderzocht kunnen worden. Het opgeven van het parkingproject zou een begin kunnen betekenen van een echt overleg met alle actoren van de wijk om een consensus te bekomen over de aard van de problemen en om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken om deze problemen op te lossen. Wij blijven ter beschikking voor een dergelijk overleg, maar natuurlijk niet zo lang de procedure voor de bouw van deze ondergrondse parking blijft voortduren.

In de hoop dat u zal rekening zal houden met de talrijke stemmen die opgaan, met name doorheen onze mobilisatie, wensen we u een goede ontvangst van deze brief en bijlagen.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

Het Marollen Platform

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*