IMG_1252

Geen parking onder het Vossenplein: een goede beslissing, maar slechte “alternieve oplossingen”

Een week nadat het schepencollege van de stad Brussel besliste om het project van de ondergrondse parking onder het Vossenplein te schrappen, besliste datzelfde college om deze parking te vervangen door een andere parking nog altijd in de Marollen, maar deze keer onder het gebouw van de Brigitinnen. Voor het Marollenplatform verplaatst de stad op deze manier enkel het probleem en gaat men verder met willekeurige beslissingen te nemen zonder overleg met de bewoners.

Donderdag 26 februari, kondigt burgemeester Mayeur aan de pers aan dat het project voor een parking onder het Vossenplein niet zal doorgaan. Het schepencollege verkiest een “alternatieve oplossing”: de parking van de handelaars van de rommelmarkt zou verplaatst worden na de Waterloolaan, er zou een verbod komen op het parkeren van voertuigen van meer dan 2 ton in de wijk, en een studie om de mogelijkheid te onderzoeken voor een parking aan de kant van de Kapellenkerk. Tijdens zijn persconferentie ging de burgemeester niet verder in op die laatste mogelijkheid, maar hij suggereerde wel dat het niet nodig zou zijn om graafwerken uit te voeren voor een ondergrondse parking.

Enkele uren later zal zijn schepen van mobiliteit, Els Ampe, hem publiekelijk tegenspreken door te verklaren dat het mobiliteitsplan in de Brusselse vijfhoek wel degelijk 4 ondergrondse parkings omvat: Rouppeplein, de Oude Graanmarkt, de IJzer en een nieuwe locatie om het afgevoerde project onder het Vossenplein te vervangen.

Donderdag 5 maart bevestigde het Schepencollege deze uitspraak en kondigde een vergroting aan van een bestaande parking onder het sociaal appartementsgebouw de Brigitinnen, nabij de Kapellenkerk.

Dit toont de verdeeldheid aan binnen het schepencollege over het probleem van de mobiliteit en dan spreken we nog niet over een overduidelijke improvisatie wat betreft de beslissingen die nochtans een concrete impact hebben op het leven van de bewoners van de vijfhoek. En nog maar eens zonder hun mening te vragen.

Het bestek van deze nieuwe parking zou moeten worden gestemd op de gemeenteraad van de stad Brussel van 9 maart, samen met de bestekken van de 3 andere parkings voorzien in het mobiliteitsplan van de vijfhoek.

Een nieuwe parking onder de Brigitinnen is een absurd project

Het nieuwe scenario dat de stad heeft uitgevonden bestaat in het vergroten van een parking die zich bevindt tussen de Brigitinnestraat en de Visitandinenstraat. Deze keuze is om meerdere reden zeer merkwaardig:

  • Deze parking voor 60 auto’s bevindt zich onder een appartementsgebouw dat toebehoort aan de Brusselse Haard. De stad wil deze parking laten vergroten door een privébedrijf die achteraf ook de toelating zal hebben om de parking te beheren. Zulk een samenwerking lijkt alvast niet eenvoudig.
  • De bewoners van de 151 sociale appartementen mochten het nieuws vernemen via de pers. Ze werden nooit geraadpleegd over dit project.
  • Bovendien ligt dit gebouw in het gebied van het duurzaam wijkcontract “Jonction/knooppunt » dat sinds een jaar werkzaam is en dat als doel heeft “de leefomgeving te verbeteren door het vernieuwen van de fundering en de gelijkvloers”… deze fundering zal nu uitgebreid worden om er een commerciële parking onder te maken. Els Ampe aarzelt niet om te spreken over een “duurzame parking”. Kan men zich inbeelden dat het verkeer en de vervuiling die de bewoners zullen ondergaan, zonder te spreken over de gevolgen van de grote werken, zouden kunnen bijdragen tot het verbeteren van hun leefomgeving?!
  • Zonder enig overleg met de ploeg van het Contract voor een duurzame wijk “Jonction/knooppunt” (gefinancierd voor 50% door het Brussels Gewest dateveneens een mobiliteitsplan heeft dat het privégebruik van de auto tegen 2018 met 20% wil verminderen), heeft de Stad Brussel niet enkel het “participatieproces” van deze werking ongeloofwaardig gemaakt maar ook het belangrijkste project van deze werking ten grave gedragen. Dit project bestaat in de vernieuwing van de fundering van de Brigitinnen hetgeen sinds enkele maanden bestudeerd wordt. De volgende algemene vergadering van de werking rond het contract voor een duurzame wijk “Jonction/knooppunt” zal zeker interessant verlopen…
  • Tot slot: deze nieuwe ondergrondse parking zal nauwelijks 300 meter van het Rouppeplein verwijderd zijn, waar de stad eveneens een nieuwe parking voorziet voor 400 plaatsen. En 600 meter van de parking van de Zavel en het Poelaertplein, waarvan recent nog besloten werd omde capaciteit te verdubbelen (van 500 naar 1000 plaatsen). Toch wel een merkwaardige manier om een politiek te voeren die beweert de druk van de auto’s te willen verminderen!

Een zware “beslissing” die aan geen enkele aantoonbare nood beantwoordt

De aankondiging door de burgemeester in verband met de parking voor de camions en de camionetten van de handelaars van de rommelmarkt is een ander voorbeeld van een totaal gebrek aan overleg tussen de stad en de verschillende betrokkenen in de wijk.

Deze voertuigen hebben al een parkingplaats op de kleine ring, dicht bij de rommelmarkt. Deze plaats vinden de handelaars uitstekend en veroorzaakt weinig problemen. Een minimale aanpassing van deze site waardoor andere voertuigen geen toegang zouden krijgen tot die plaats, zou de situatie nog verbeteren.

De nieuwe parkeerruimte op de Waterloolaan ligt echter enkele honderden meters verderop en is niet voorzien voor het parkeren van dergelijke voertuigen. De problemen zouden daar zeker niet verminderen en het betekent voor de handelaars enkel een langer traject naar de rommelmarkt.

Welk is dan de reden voor deze verhuis? Dat is de vraag die de handelaars zich stellen, vooral ook omdat er geen overleg met hen geweest is noch over de huidige situatie, noch over het nieuwe idee van de stad.

Eén zaak is duidelijk: in tegenstelling met wat de stad beweert, is deze verhuis op geen enkel manier een “alternatief” voor de ondergrondse parking onder het Vossenplein. Deze ondergrondse parking beantwoordde immers niet aan de financiële middelen van de handelaars en ook niet aan de technische voorwaarden opdat hun camions er zouden kunnen in rijden (de ingang zou immers 2 meter zijn daar waar de hoogte van hun camions 3 meter is).

Er is nood aan publiek overleg

Toen de stad geconfronteerd werd met en omvangrijke mobilisatie tegen het project voor een ondergrondse parking onder het Vossenplein, beweerde de stad dat deze parking niets te maken had met de andere parkings die voorzien waren in het kader van het mobiliteitsplan. Tegen alle feiten in, blijft Yvan Mayeur beweren dat de voormalige parking onder het Vossenplein en het huidige project voor een parking onder de Brigitinnen geen deel uitmaken van het mobiliteitsplan in de vijfhoek, maar enkel en alleen zou beantwoorden aan het parkeerprobleem in de wijk van de Marollen. Deze versie wordt volledig tegengesproken in alle officiële documenten waarin dit project (net als de parkings Rouppe, Ijzer, nieuwe graanmarkt) wel degelijk worden voorgesteld als een onderdeel van het mobiliteitsplan voor de vijfhoek.

Maar goed, laten we M. Mayeur op zijn woord geloven… Als dit echt zou antwoorden op “de noden van de wijk” en de “belangen van de bewoners”, herhaalt het Marollenplatform het voorstel dat we deden in de brief die de petitie tegen de ondergrondse parking onder het Vossenplein begeleidde. Deze brief en de petitie werden afgegeven op 18 december 2014 aan M. Mayeur en zijn schepenen Els Ampe en Marion Lemesre:

“Zeker de Marollen kennen net als andere Brusselse wijken problemen van mobiliteit en parkeren. Als de stad Brussel deze problemen wil oplossen zijn er vele opties mogelijk. Het schrappen van het project van de parking onder het Vossenplein zou een voorafgaande voorwaarde kunnen zijn voor een echt overleg met alle betrokkenen in de wijk om samen de aard van de problemen te bepalen en de verschillende oplossingen te overwegen.”

Het Marollenplatform denkt dat de problemen, zowel aan de Brigitinnen als rond het Vossenplein, voldoende belangrijk zijn opdat de Stad er een publiek overleg zou organiseren alvorens te beslissen over “oplossingen” of zelfs “alternatieve oplossingen”. De bewoners, winkeliers, handelaars en plaatselijke verenigingen samenbrengen met de overheid is volgens ons de beste manier op de problemen objectief te benaderen en de beste oplossingen te vinden.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*